บาโคพาคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เหมาะสำหรับใครบ้าง

บาโคพาคืออะไร, พรมมิ

บาโคพาคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

          บาโคพาคืออะไร “บาโคพา (Bacopa)” หรือ พรมมิ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Bacopa monnieri เป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อบำรุงสมองและความจำ สามารถพบได้ที่ประเทศไทย และประเทศในแถบบเอเชีย สรรพคุณของบาโคพาตามตำรับยาไทยนั้น ใช้ขับโลหิต แก้ไข้ ขับพิษร้อน ขับเสมหะ บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ และบำรุงประสาท ในตำราอายุรเวทของอินเดียได้มีการใช้บาโคพา เป็นสมุนไพรสำหรับช่วยเพิ่มความจำ บำรุงสมอง (อ้างอิงที่ 1) และในทางการแพทย์แผนไทย และอายุรเวท มีการนำมาใช้ในการรักษาอาการผิดปกติทางสมอง เช่น แก้ลมชัก แก้ปวดประสาท ช่วยในการนอนหลับ เป็นต้น (อ้างอิงที่ 2)

 

บาโคพา กิฟฟารีน, Giffarine Bacopa, บำรุงสมอง, ฟื้นฟูความจำ

 

 

          จากการวิจัยถึงองค์ประกอบทางเคมีของบาโคพา พบว่า มีสารกลุ่ม Saponins ที่ชื่อว่า Bacosides เป็นสารออกฤทธิ์ (อ้างอิงที่ 2) มีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า Bacosides มีฤทธิ์ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางด้านการกระตุ้นการเรียนรู้และความจำ ดังนี้

  • กระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มและฟื้นฟูความจำ (อ้างอิงที่ 1)
  • คลายความกังวล (อ้างอิงที่ 1)
  • ปกป้องการเกิดความเสียหายของสมอง และระบบประสาท โดยต้านการเกิดอนุมูลอิสระและต้านเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท (Acetylcholine) ลด Beta-amyloid อีกทั้งช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง และปรับสัญญาณประสาท (Neurotransmitter modulation) จึงช่วยให้สมองและระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 3)

 

งานวิจัยผลของบาโคพาต่อการฟื้นฟูความจำในผู้สูงอายุ

          มีการศึกษาผลของบาโคพาต่อการฟื้นฟูความจำในอาสาสมัครที่มีภาวะสูญเสียความจำเนื่องจากอายุมาก (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) โดยให้อาสาสมัครรับประทานสารสกัดมาตรฐานบาโคพา ขนาด 125 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ในระหว่างที่ได้รับประทานบาโคพา อาสาสมัครสามารถควบคุมความคิดและจิตใจได้ดีขึ้น ความจำตรรกะ (Logical memory) และการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ (Paired assodiated learning) ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า บาโคพาสามารถช่วยฟื้นฟูการสูญเสียความจำที่มีสาเหตุมาจากอายุที่มากขึ้นได้ (อ้างอิงที่ 4)

          มีอีกการศึกษาในอาสาสมัครชาวออสเตรเลีย 81 คน ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี โดยให้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์สารสกัดบาโคพา วันละ 300 มก. เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านการมองภาพดีขึ้น และใช้เวลาคิดในการตอบคำถามน้อยลงเมื่อเทียบกับอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (อ้างอิงที่ 5)

          นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในอาสาสมัคร 48 คน ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี (เฉลี่ย 73.5 ปี) โดยให้รับประทานผลิตภัณฑ์สารสกัดบาโคพา วันละ 300 มก. เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า บาโคพามีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นความทรงจำได้ (อ้างอิงที่ 6)

          อีกการศึกษาที่น่าสนใจคือ การศึกษาในอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 50 – 75 ปี (65+8.79 ปี) จำนวน 23 คน โดยให้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดบาโคพาวันละ 1 แคปซูล ( 1 แคปซูลประกอบด้วยสารสกัดบาโคพามาตรฐาน 450 มก.) ทุกวันหลังอาหารเช้าเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครมีทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบความจำดีขึ้น เมื่อเทียบกับอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (อ้างอิงที่ 7)

 

บาโคพาคืออะไร

บาโคพาคืออะไร

 

 

งานวิจัยผลของบาโคพาด้านการเรียนรู้และความจำในเด็ก

          มีการศึกษาในอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 4-8 ปี (10.54+3.02 ปี) จำนวน 24 คน โดยให้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดบาโคพา วันละ 1 แคปซูล ( 1 แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัดบาโคพามาตรฐาน 225 มก.) ทุกวันหลังอาหารเช้า เป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า อาสาสมัครมีคะแนนการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนรู้ดีขึ้น ซึ่งได้แก่ ความจำตรรกะ ความจำที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต (Memory related to personal life) ความจำจากการมองภาพ และการได้ยินเสียง (Visual and auditory memory) และไม่พบรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าง (อ้างอิงที่ 8)

          อีกงานวิจัยศึกษาผลในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของบาโคพาในเด็กในประเทศอินเดีย โดยทำการทดสอบกับเด็ก 40 คน ที่มีอายุระหว่าง 6-8 ปี ให้รับประทานบาโคพาในรูปแบบ Bacopa syrup วันละ 3 ช้อนชา ( 1 ช้อนชาประกอบด้วยผงบาโคพา 350 มก.) นาน 3 เดือน พบว่า เด็กมีความสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก (อ้างอิงที่ 9)

          นอกจากนี้มีการศึกษาในเด็กสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder) จำนวน 19 คน อายุเฉลี่ย 8.3 ปี โดยให้รับประทานสารสกัดบาโคพามาตรฐาน (ประกอบด้วย Bacoside 20%) ขนาด 50 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ พบว่า เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีขึ้น โดยมีความจำตรรกะ การเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้และผลการทดสอบด้านการพูดและภาษา (Sentence repetition test) ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 10)

          ในประเทศไทยเอง ก็ได้มีการศึกษาผลของบาโคพาในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ (มากกว่า 55 ปี) จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และได้รับผลิตภัณฑ์ยาเม็ดบาโคพาขนาด 300 และ 600 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์บาโคพา สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ คลายอาการซึมเศร้าจากการศึกษายังไม่พบอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย (อ้างอิงที่ 11)

 

งานวิจัยรองรับด้านความปลอดภัยการใช้บาโคพาในมนุษย์

          การศึกษาความเป็นพิษของบาโคพาทางคลีนิคในอาสาสมัครสุขภาพดี 23 คน อายุระหว่าง 18-45 ปี โดยให้รับประทานผลิตภัณฑ์สารสกัดบาโคพาขนาด 300 มก. ใน 15 วันแรก และหากไม่พบอาการผิดปกติจะมีการปรับขนาดเพิ่มเป็น 450 มก. ต่อไปอีก 15 วัน ผลการทดลองพบว่า ไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ในอาสาสมัครแต่อย่างใด อีกทั้งค่าโลหิตวิทยา ค่าชีวเคมีในร่างกายและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หลังรับประทานสารสกัดบาโคพา จัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (อ้างอิงที่ 12)

          บาโคพาจึงเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ และถูกจับตามองในแง่การบำรุงสมอง เสริมสร้างความจำและการเรียนรู้ สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาด้านความจำได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อลดภาวะการเสื่อมสภาพสมองและบำรุงสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ประโยชน์ของบาโคพา

ข้อมูลสารสำคัญ

1.  Bacopa monnieri (สารสกัดบาโคพาหรือพรมมิ) เป็นสมุนไพรที่ถูกใช้ในตำราอายุรเวทของประเทศอินเดีย และแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยบำรุงสมองและความจำมาอย่างยาวนาน มีงานวิจัยที่โดดเด่นในการ

  • ช่วยฟื้นฟูความจำในผู้สูงอายุ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ด้านการเรียนรู้และความจำ และเพิ่มสมาธิในเด็กวัยเรียนและวัยทำงาน
  • มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์ โดยการศึกษาความเป็นพิษของบาโคพาไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ในอาสาสมัครแต่อย่างใด

          บาโคพาจึงเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ และถูกจับตามองในแง่การบำรุงสมอง เสริมสร้างความจำและการเรียนรู้ สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาด้านความจำได้ทุกเพศทุกวัย เพื่อลดภาวะการเสื่อมสภาพของสมองและบำรุงสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. Vitamin C ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง และมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน

3. Vitamin B6 มีส่วนช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการทำงานของระบบประสาท และมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์

4. Vitamin B12 ช่วยบำรุงประสาท ทำให้ระบบประสาทแข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมาธิและความจำ

 

>> บาโคพา กิฟฟารีน คลิ๊ก <<

 

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : ตัวแทนกิฟฟารีน
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594 /Line : @welove.giffarine

รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ

เอกสารอ้างอิง
1. พรมมิ: สมุนไพรรักษาอาการความจำเสื่อม จุลสารข้อมูลสมุนไพร 29(3): 2555
2. พรมมิ สมุนไพรเพื่อสุขภาพสมอง. ธรรมศาสตร์เวชสาร 13(4): 2556
3. Neuropharmacological Review of the Nootropic Herb Bacopa monnieri. Rejuvenation Res.2013 Aug; 16(4): 313-326
4. Randomized controlled trial of standardized Bacopa monniera extract in ageassociated memory impairment.Indian J Psychiatry.2006 Oct-Dec; 48(4) 238-242
5. Does Bacopa monnieri improve memory performance in older persons? Results of a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J Altern Complement Med. 2010 Jul;16(7):753-9
6. Effects of a Standardized Bacopa monnieri Extract on Cognitive Performance, Anxiety, and Depression in the Elderly: A Randomized, Doubel-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Altern Complement Med.2008 Jul; 14(6): 707-713
7. Efficacy and Tolerability of BacoMind®on Memory Improvement in Elderly Participants – A Double Blind Placebo Controlled Study. Journal of Pharmacology and Toxicology 2008 Jun; 3(6):425-434
8. BacoMind®: A Cognitive Enhancer in Chidren Requiring Individual Education Programme. Journal of Pharmacology and Toxicology 2008 Apr; 3(4):302-310
9. Efficacy of Bacopa monniera in revitalizing intellectual fuctions in children. J Res Edu Indian Med. 1987;1:12
10. พรมมิ: สมุนไพรรักษาอาการความจำเสื่อม. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 29(4): 2555
11. การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ. การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมครั้งที่ 2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2550
12. Safety evaluation of BacoMind in healthy valunteers: a phase I study. Phytomedicine.2007 May;14(5):301-8