ไลโคปีน กิฟฟารีน ไลโคพีน LYCOPENE ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไลโคพีน ผสมวิตามินซี ชนิดแคปซูล (ตรา กิฟฟารีน)

ไลโคปีน กิฟฟารีน, ไลโคพีน กิฟฟารีน, Giffarine Lycopene, มะเขือเทศแคปซูล กิฟฟารีน,มะเขือเทศสกัด กิฟฟารีน

ไลโคปีน กิฟฟารีน ไลโคพีน LYCOPENE ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไลโคพีน ผสมวิตามินซี ชนิดแคปซูล (ตรา กิฟฟารีน)

          ไลโคปีน กิฟฟารีน ไลโคปีน (Lycopene) เป็นสารแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่น มีประโยชน์ดังนี้

ไลโคปีน ประโยชน์

  • มีบทบาทในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ช่วยลดขนาดเนื้อร้ายในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ช่วยหยุดการโตของต่อมลูกหมากในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต
  • ช่วยบำรุงผิว ทำให้ผิวเนียนนุ่ม ป้องกันผิวจากการถูกทำร้ายโดยแสงแดด
  • ช่วยต้านมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
  • ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุน
  • ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของตัวอสุจิในชายที่มีบุตรยาก

          ไลโคปีนพบได้ในร่างกาย โดยพบมากที่ต่อมหมวกไต (Adrenal) และลูกอัณฑะ (Testis) เนื่องจากร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ไลโคปีนขึ้นเองได้ จึงจำป็นต้องได้รับจากอาหาร โดยแหล่งของไลโคปีนที่สำคัญ คือ มะเขือเทศ และผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ ซึ่งไลโคปีนเป็นสารที่ให้สีแดงในมะเขือเทศนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบได้จากผลไม้อื่นๆ เช่น แตงโม ฝรั่ง มะละกอ และพืชในตระกูลส้ม

 

ต่อมลูกหมากโต

ประโยชน์ของไลโคปีนต่อสุขภาพของต่อมลูกหมากในเพศชาย
          มีงานวิจัยในระดับ Meta-Analysis ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือที่สุด เนื่องจากเป็นกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการประเมินงานวิจัยดังกล่าว แล้วใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์ประมวลผลซึ่งจะทำให้ลดอคติ (Bias) ได้สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ และไลโคปีนมีบทบาทในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

          นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากได้รับประทานไลโคปีน เป็นระยะเวลา 3 อาทิตย์ ก่อนทำการผ่าตัด พบว่าเนื้อร้ายมีขนาดเล็กลง

          ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากโต มีการศึกษาในชายสูงอายุที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจำนวน 40 คน โดยได้รับไลโคปีนเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าช่วยหยุดการโตของต่อมลูกหมากได้

 

ไลโคพีน กิฟฟารีน, ไลโคปีน กิฟฟารีน, Lycopene, มะเขือเทศสกัด กิฟฟารีน

ประโยชน์ของไลโคปีนต่อสุขภาพผิว
          มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไลโคปีนกับสุขภาพผิว โดยทำการศึกในกลุ่มผู้หญิงอายุ 40-50 ปี จำนวน 20 คน พบว่าผู้หญิงที่มีปริมาณไลโคปีนสูงกว่าที่ผิว จะมีผิวที่เนียนนุ่มกว่า และมีงานวิจัยในมนุษย์พบว่า การได้รับไลโคพีนช่วยป้องกันผิวเสียจากแสงแดดได้

 

ประโยชน์ของไลโคปีนในการต้านมะเร็ง
          นอกจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว ไลโคปีนยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งได้อีกหลายชนิดด้วยคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนั่นเอง มีงานวิจัยในระดับ Meta-Analysis ซึ่งเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุดรายงานว่า ไลโคปีนมีบาทบาทในการลดความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ในหญิงวัยหมดประจำเดือนลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารได้ การศึกษาอื่นๆ พบว่า ไลโคปีนยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องมะเร็งปอดได้อีกด้วย

 

ประโยชน์ของไลโคปีนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
          มีการศึกษาในกลุ่มของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease) พบว่าไลโคปีนช่วยทำให้การทำงานของเซลล์ในหลอดเลือดดีขึ้น และมีรายงานว่า ไลโคปีนช่วยต้านการพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ให้ลุกลามได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับไลโคปีนกับอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี พบว่าการได้รับไลโคปีน ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

 

ประโยชน์ของไลโคปีนต่อโรคกระดูกพรุน
          มีรายงานการศึกษาในกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนพบว่า การได้รับไลโคพีนช่วยลดการสลายของดูกได้ จึงอาจเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ และจากการติดตามศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นเพศชาย 370 คน และเพศหญิง 576 คน อายุ 70-80 ปี เป็นเวลากว่า 17 ปี พบว่าในกลุ่มที่ได้รับไลโคปีนสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกสะโพกหักได้

 

ประโยชน์ของไลโคปีนต่อภาวะการมีบุตรยากในเพศชาย
           มีรายงานการศึกษาเรื่องไลโคปีนกับภาวะการมีบุตรยากในเพศชาย พบว่าไลโคปีนช่วยทำให้มีปริมาณอสุจิสูงขึ้น มีอัตราการรอดชีวิตของอสุจิสูงขึ้นและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ ทั้งยังมีรายงานในมนุษย์ว่า ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้ อีกการศึกษาหนึ่งทำกับกลุ่มชายที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ พบวาช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิได้ ลักษณะรูปร่างของอสุจิสมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิได้ดีขึ้น

ไลโคปีน กิฟฟารีน ไลโคพีน กิฟฟารี, Giffarine Lycopene สารสกัดจากมะเขือเทศ ชนิดแคปซูล

ไลโคปีน กิฟฟารีน ไลโคพีน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไลโคพีน ผสมวิตามินซี ชนิดแคปซูล (ตรา กิฟฟารีน)

ส่วนประกอบ ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
– มะเขือเทศผง                          385      มิลลิกรัม
– ไลโคพีน 10%                           60      มิลลิกรัม
( ให้ไลโคพีน 6 มิลลิกรัม) เทียบเท่ากับการรับประทานมะเขือเทศสุก 15-20 ลูก
– โซเดียมแอสคอร์เบต                  33.75 มิลลิกรัม
( ให้วิตามีนซี 30 มิลลิกรัม)

 

วิธีใช้ : รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร

รหัสสินค้า : 41027
ปริมาณสุทธิ : 30.00 แคปซูล
ราคาปกติ : 512 บาท

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : ตัวแทนกิฟฟารีน
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594 /Line : @welove.giffarine

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ